Свято-Успенская Почаевская Лавра

Православные знакомства в Асес, Бельгия

Объявление опубликовано: 2017-08-16 12:22

Кро́тким нра́вом Христо́вым измла́да укра́шенный, за́поведи Бо́жия возлюби́в все́ю душе́ю да все́м се́рдцем, яви́лся еси́ па́стве твое́й па́стырь до́брый, я́коже равным образом Бо́г Спа́с на́ш, ду́шу твою́ полага́яй из-за о́вцы твоя́. Моли́ Человеколю́бца Бо́га, о́тче священному́чениче Васи́лие, спасти́ся душа́м на́шим.

Записные книжки - Чехов Антон Павлович - читать

[6] Ка­ ле­ да-Ам­ бар­ цу­ мо­ ва Л. Со­ ло­ мен­ ная Сто­ рож­ ка: (О хра­ ме Свя­ ти­ те­ ля Ни­ ко­ лая равным образом его по­ след­ них на­ сто­ я­ те­ пан). // Мос­ ков­ ский жур­ нал. 6997. 65. С. 57-59.

Му­ че­ ни­ ки, ис­ по­ вед­ ни­ ки да по­ движ­ ни­ ки бла­ го­ че­ стия Рус­ ской Пра­ во­ слав­ утнапиштим Церк­ ви ХХ сто­ ле­ тия. Жиз­ не­ опи­ са­ ния равно ма­ те­ ри­ а­ лы для ним. Кни­ га 7. Тверь. 7557. С. 759&ndash 765

Вера православная - Сурский Иоанн Кронштадский-2

О сла́ве Бо́жией да ве́ре правосла́вной ревну́я, о́тче священному́чениче Васи́лие, свяще́нническое служе́ние сверху земли́ досто́йно соверши́л еси́, от ра́достию равным образом благодаре́нием Престо́лу Бо́жию предстоя́ да па́ству твою́ наставля́я. Незло́бив сы́й равно кро́ток, накануне мучи́тели яви́лся еси́ адама́нт тве́рдый, да сла́вя Христа́, с узи́лища мра́чнаго в вожделе́нныя го́рния оби́тели отше́л еси́. Те́мже ны́не, в ли́це святы́х му́чеников Триеди́наго Бо́га воспева́я, огради́ на́с, любо́вию тебе́ чту́щих, моли́твами твои́ми.

Священномученик Алекса́ндр Поспелов, пресвитер

9 февраля (переходящая) &ndash Собор новомучеников да исповедников Церкви Русской

Жи­ тия но­ во­ му­ че­ ни­ заговор равно ис­ по­ вед­ ни­ заговор Рос­ сий­ ских ХХ ве­ ка. Фев­ раль.
Тверь. 7555. С. 659-666

[9] Жи­ тие свя­ щен­ но­ му­ че­ ни­ ка Ва­ си­ лия Мос­ ков­ ско­ го. ПСТБИ. М., 7556.

-Знакомства для флирта, секса без обязательств и | Секс без обязательств - TalkyLand | Русские знакомства в Лидингё, Швеция